Επανορθωτική πλαστική χειρουργική

Η επανορθωτική πλαστική χειρουργική δίνει λύσεις εκεί που οι υπόλοιποι κλάδοι της ιατρικής σταματούν, αποκαθιστώντας βλάβες συγγενείς ή επίκτητες και βοηθώντας τους ασθενείς να αποκτήσουν και πάλι μια φυσιολογική εμφάνιση και ζωή.