Επανορθωτική πλαστική χειρουργική μαστού

+
Ανισομαστία ή μικρομαστία
Αποκατάσταση μετά απο μαστεκτομή
Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης
Αποκατάσταση μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ
Αποκατάσταση μαστού με ορθό κοιλιακό μυ
Σωληνωτοί μαστοί
Αποκατάσταση τμηματεκτομών μαστών
Αποκατάσταση θηλής μαστού
Διόρθωση ανισομαστίας
Λιπομεταφορά

Ανισομαστία ή μικρομαστία

Πρόκειται για συγγενείς ανωμαλίες στο μέγεθος του μαστού που συχνά επιφορτίζουν συναισθηματικά τη νεαρή συνήθως ασθενή.

Η αποκατάσταση γίνεται συνηθως με την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης (μικρομαστία) και ενδεχομένως διορθωτικές πράξεις στον ετρόπλευρο μαστό (ανισομαστία). Ουσιαστικά πρόκειται για επέμβαση αυξητικής του μαστού. Η διαδικασία προεχγειρητικά,διεεργχειρητικά και μετεγχειρητικά είναι όμοια με εκείνη της αμιγώς αισθητικής αυξητικής του μαστού.

Αποκατάσταση μετά απο μαστεκτομή

Η μαστεκτομή διενεργείται θεραπευτικά ή προληπτικά. Και στις δύο περιπτώσεις μεγαλο ποσοστό γυναικών αναζητούν αποκατάσταση του μαστεκτομηθέντος μαστού ανεξάρτητα απο τη θεραπεία που πρόκειται να ακολουθήσουν. Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει άμεσα στον ίδιο χρόνο με την μαστεκτομή ή απώτερα, ειδικά αν η ασθενής θα υποβληθεί σε συνεδρίες ακτινοβολίας. Η αποκατάσταση του μαστού αποτελεί σημαντικό και ιδιαίτερο κομμάτι τηςεπανορθωτικής πλαστικής χειρουργικής.

Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης

Ενδείκνυται σε άμεση αποκατάσταση μετά απο υποδόρια μαστεκτομή, ιδίως προληπτική και σε περιπτώσεις που η ασθενής έχει μικρούς μαστούς. Χρησιμοποιούνται τα ενθέματα σιλικόνης που εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις αισθητικής αυξητικής. Αν η μαστεκτομή αφορά έναν μόνομαστό είναι πιθανό να χρειαστούν διορθωτικές πράξεις στον ετρόπλευρο μαστό. Η χρήση ενθεμάτων είναι επίφοβη και μάλλον αντενδείκνυται σε περιπτώσεις ασθενών που θα υποβληθούν σε μετεγχειρητική ακτινοβολία λόγω κινδύνου έκθεσης του ενθέματος.

Σε περίπτωση ανεπάρκειας δέρματος ή σε παρουσία μεγάλου σε μέγεθος ετερόπλευρου μαστού υπάρχει ένδειξη χρήσης διατατήρων ιστών. Ο διατατήρας μπορεί να τοποθετηθεί στον ίδιο χειρουργικό χρόνο με τη μαστεκτομή ή μετά το πέρας τυχόν συνοδών θεραπείών όπως χημειοθεραπεία ή /και ακτινοβολία. και Ακολουθεί σταδιακή διάτασή σου με τη χορήγηση φυσιολογικού ορού μέσω ειδικής βαλβίδας προκαλώντας διάταση του δέρματος και του υποκείμενου μυός. Ουσιαστικά εξασφαλίζονται νέοι υγιείς ιστοί προκειμένου να καλυφθεί το ένθεμα σιλικόνης.

Μετά την ολοκλήρωση της διάτασης ο διατατήρας αφαιρείται και τοποθετείται το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Η αντικατάσταση αυτή απαιτεί γενική αναισθησία και μετά το πέρας της επέμβασης ο ασθενής νοσηλεύεται για ένα βράδυ.

Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες εβδομάδες με τη δημιουργία της νέας θηλής και του ιατρικού τατουάζ για το χρωματισμό της θηλής και της θηλαίας άλω. Σε περίπτωση όπου η επανορθωτική επέμβαση αφορά τον ένα μαστό της γυναίκας, πολύ συχνά επιλέγεται να γίνει κάποια συμπληρωματική επέμβαση και στο άλλο στήθος ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η αυξητική, η ανόρθωση ή η σμίκρυνση των μαστών.

Αποκατάσταση μαστού με πλατύ ραχιαίο μυ

Στην περίπτωση αυτή επιλέγεται να δημιουργηθεί ο νέος μαστός χρησιμοποιώντας ιστό από το σώμα του ασθενή. Ο πλατύς ραχιαίος είναι ένας μυς της πλάτης, λεπτός και μεγάλος, ο οποίος «θυσιάζεται» και χρησιμοποιείται για την επίτευξη της αποκατάστασης. Η χρήση του μυός αυτού δεν προκαλεί κανένα λειτουργικό ή ανατομικό πρόβλημα στο σώμα του ασθενή, διότι υπάρχουν πολλοί άλλοι μυς στην πλάτη που αναλαμβάνουν τις κινήσεις μετά την αφαίρεση του πλατύ ραχιαίου.

Η τομή γίνεται στην περιοχή της ωμοπλάτης και προσαρμόζεται στο σουτιέν της ασθενούς. Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ανασηκώνεται ο μυς και μια νησίδα δέρματος και διαμέσου της μασχάλης στρέφεται προς το μαστό όπου χρησιμοποιείται για να καλύψει ένα ειδικό πρόθεμα σιλικόνης ή ένα διατατήρα. Η επιλογή μεταξύ προθέματος και διατατήρα εξαρτάται από την κατάσταση του δέρματος της μαστεκτομής, αν έχει προηγηθεί ακτινοβολία και από το σχήμα και μέγεθος του άλλου μαστού.

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και παραμονή του ασθενή μετεγχειρητικά στην κλινική ή στο νοσοκομείο για 2 ημέρες.

Σε περίπτωση όπου η επανορθωτική επέμβαση αφορά τον ένα μαστό της γυναίκας, πολύ συχνά επιλέγεται να γίνει κάποια συμπληρωματική επέμβαση και στο άλλο στήθος ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η αυξητική, η ανόρθωση ή η σμίκρυνση των μαστών.

Αποκατάσταση μαστού με ορθό κοιλιακό μυ

Σε γυναίκες με περίσσεια δέρματος και ίλπους στην κοιλιακή χώρα ή σε γυναίκες με μεγάλο και πτωτικούς μαστούς η αποκατάσταση με τη χρήση του ορθου κοιλιακού μυός αποτελεί μια καλή εναλλακτική λύση.

Ο νέος μαστός δημιουργείται χρησιμοποιώντας ιστό από την κοιλιακή χώρα της ασθενούς. Ο ορθός κοιλιακός είναι ένας από τους δύο κάθετους μυς της κοιλιάς.
Κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ανασηκώνεται ο μυς και λαμβάνεται ταυτόχρονα και μια αρκετά μεγάλη νησίδα δέρματος της κατώτερης κοιλιακής χώρας μαζί με το υποδόριο λίπος. Ο συνολικός αυτός όγκος (δέρμα, λίπος, μυς) στρέφεται προς τα άνω και τοποθετείται στην περιοχή της μαστεκτομής αφού διαμορφωθεί στο επιθυμητό μέγεθος και σχήμα.

Συχνά στην κοιλιακή χώρα τοποθετείται ένα πλέγμα στην περιοχή του μυ που αφαιρέθηκε ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία κήλης.

Η επιλογή αυτού του είδους της αποκατάστασης γίνεται μετά από εκτίμηση του πλαστικού χειρουργού για την ποσότητα και την ποιότητα των ιστών της κοιλιακής χώρας και αναλύεται ως διαδικασία διεξοδικά στην υποψήφια ασθενή.

Η επέμβαση απαιτεί γενική αναισθησία και παραμονή του ασθενή μετεγχειρητικά στην κλινική ή στο νοσοκομείο για 4-5 ημέρες.

Σε περίπτωση όπου η επανορθωτική επέμβαση αφορά τον ένα μαστό της γυναίκας, πολύ συχνά επιλέγεται να γίνει κάποια συμπληρωματική επέμβαση και στο άλλο στήθος ώστε να επιτευχθεί η συμμετρία. Τέτοιες επεμβάσεις μπορεί να είναι η αυξητική, η ανόρθωση ή η σμίκρυνση των μαστών.

Σωληνωτοί μαστοί

Σωληνωτοί καλούνται οι μαστοί οι οποίοι παρουσιάζουν μια παθολογική εμφάνιση με στενή βάση και συνολική μορφή που παραπέμπει σε σωλήνα.

Η κατάσταση είναι αρκετά συχνή σε νεαρές γυναίκες στο τέλος της εφηβείας και δημιουργεί ψυχολογικά προβλήματα αλλά και δυσκολίες στην ένδυση, τις καθημερινές δραστηριότητες και στην σεξουαλική ζωή.

Η διόρθωση των σωληνωτών είναι καθαρά χειρουργική. Απαιτείται γενική αναισθησία και μετεγχειρητικά η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της είτε άμεσα είτε μετά από ένα βράδυ διαμονής στην κλινική ή στο νοσοκομείο.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης διορθώνεται η σωληνοειδής κατάσταση του μαστού με διάνοιξη της βάσης του, με σχεδιασμό ειδικών χειρουργικών κρημνών για να αποκτήσει φυσιολογικό σχήμα το στήθος. Τις περισσότερες φορές απαιτείται η χρήση ενθεμάτων σιλικόνης ώστε να αποκατασταθεί η εμφάνιση και να αποκτήσει η ασθενής το ορθό και επιθυμητό περίγραμμα του μαστού.

Σε κάποιες περιπτώσεις ετερόπλευρης ανωμαλίας να είναι φυσιολογικός η αποκατάσταση μπορεί να συνδυαστεί με σμίκρυνση ή ανόρθωση της άλλης πλευράς ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία συμμετρία.

Η ασθενής υποχρεούται να φορά ένα ειδικό χειρουργικό στηθόδεσμο για κάποιες εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση του χειρουργείου.

Αποκατάσταση τμηματεκτομών μαστών

Η τμηματεκτομή μιας βλάβης είναι συνήθης χειορυγική τεχνική. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι εκτεταμένη και να δημιουργήσει σοβαρό έλλειμμα στο σχήμα του μαστού ή να να αλλοιώσει την συνολική εικόνα του μαστού ειδικά σε περίπτωση μεγάλης βλάβης σε μικρό μαστό.

Σε αυτές τις περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός καλείτια να εξετάσει προσεκτικά το έλλειμμα και ανάλογα με την έκτασή του και το βαθμό της δυσμορφίας να προτείνει διάφορες λύσεις που μπορούν να διορθώσουν το πρόβλημα. Η αποκατάσταση μπορεί να γίνει με τη χρήση χειρουργικών κρημνών, με μεταφορά λίπους για την πλήρωση του ελλείμματος ή με τη χρήση ενθέματος σιλικόνης.

Οποιαδήποτε παρέμβαση στη περιοχή γίνεται πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με το χειρουργό μαστού και τον ογκολόγο της ασθενούς και μετά την ολοκλήρωση των συμπληρωματικών θεραπειών όπως η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία.

Σε περίπτωση που ο όγκος είναι κεντρικός και η τμηματεκτομή αφαιρέσει τη θηλή του μαστού τότε υπάρχει η δυνατότητα να συνδυαστεί η αποκατάσταση με τη δημιουργία νέας θηλής και ιατρικού τατουάζ για το χρωματισμό της περιοχής.

Αποκατάσταση θηλής μαστού

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκατάστασης του μαστού με οποιαδ΄ποτε τεχνική ακολουθεί η δημιουργία του συμπλέγματος θηλής –θηλαίας άλω.

Η θηλη δημιουργείται με τοπική αναισθησία απο μικρούς χειρορυγικούς κρημνούς της περιοχής. Η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της την ίδια ημέρα. Υποχρεούται να φορά ειδική περίδεση για τουλάχιστον 5 ημέρες ώστε να προστατευθεί η χειρουργηθείσα περιοχή. Ακολουθεί η αποκατάσταση της θηλαίας άλω. Η καλύτερη επιλογή είναι ο σχηματισμός της με τη βοηθεία ιατρικής δερματοστιξίας (ιατρικό τατουάζ).

Διόρθωση ανισομαστίας

Ανισομαστία καλείται η παρουσία μαστών με διαφορετικό μέγεθος. Φυσιολογικά διαπιστώνεται κάποια μικρή διαφορά μεταξύ δεξιού και αριστερού μαστού, αλλά στην ανισομαστία η διαφορά αυτή είναι εμφανώς διακριτή και συχνά προκαλεί αισθητικά, ψυχολογικά και σπάνια σωματικά προβλήματα.

Η

αποκατάσταση της ανισομαστίας είναι μόνο χειρουργική. Ο πλαστικός χειρουργός εξετάζει την ασθενή και μετά την αναγνώριση του προβλήματος προτείνει διάφορους τρόπους αντιμετώπισης. Έτσι η ανισομαστία μπορεί να διορθωθεί με χειρουργική επέμβαση στον ένα ή και στους δυο μαστούς και περιλαμβάνει επεμβάσεις αυξητικής στήθους με ενθέματα ώστε να επιτευχθεί συμμετρία στο μέγεθος ή σμίκρυνση ενός ή και των δυο μαστών ώστε οι όγκοι των μαστών να εξισορροπηθούν.

Το χειρουργείο απαιτεί μέθη ή γενική αναισθησία. Μετεγχειρητικά η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της. Υποχρεωτικά φορά έναν ειδικό χειρουργικό στηθόδεσμο για μερικές εβδομάδες.

Λιπομεταφορά

Το λίπος αποτελεί σήμερα ένα νέο εργαλείο στα χέρια των πλαστικών χειρουργών για τη διόρθωση διαφόρων προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια της επέμβασης λαμβάνεται λίπος με τη βοήθεια μιας αμβλείας κάνουλας από σημεία του σώματος όπου αυτό περισσεύει με τη διαδικασία της λιποαναρρόφησης. Στη συνέχεια πλένεται, φυγοκεντρείται και μετά από επεξεργασία το λίπος μπορεί να μεταφερθεί σε οποιοδήποτε σημείο του μαστού με μικρές ειδικές κάνουλες.

Η μεταφορά λίπους είναι ένα σχετικά εύκολο χειρουργείο που απαιτεί τοπική αναισθησία ή μέθη και η ασθενής επιστρέφει στο σπίτι της μετεγχειρητικά.

Χρησιμοποιείται για τη διόρθωση ελλειμμάτων όγκου και ανωμαλιών στο σχήμα του μαστού ανεξάρτητα αν αυτές προϋπήρχαν ή προέξυψαν μετεγχειρητικά.

Η μεταφορά λίπους είναι μια ασφαλής επέμβαση και πραγματοποιείται πάντα σε συνεννόηση με το χειρουργό μαστού και τον ογκολόγο σε ασθενείς που πάσχουν από καρκίνο του μαστού, ενώ συχνά η ολοκλήρωση της θεραπείας απαιτεί την επανάληψη της σε βάθος χρόνου καθώς ποσοστό του εγχυόμενου λίπους απορροφάται.