Επανορθωτική πλαστική χειρουργική προσώπου

+
Βλεφαρόπτωση
Συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου
Επίκτητες ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου

Βλεφαρόπτωση

Βλεφαρόπτωση καλείται η παθολογική χαλάρωση των βλεφάρων. Μπορεί να είναι συγγενής ή επίκτητη, μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη.

Η διάγνωση της πτώσης του βλεφάρου είναι εξαιρετικά σημαντική ώστε να αντιμετωπιστεί σωστά. Συχνά απαιτείται συνδρομή νευρολόγου και οφθαλμολογική εξέταση.

Η χειρουργική αντιμετώπιση γίνεται διαμέσου της τομής της βλεφαροπλαστικής και μπορεί είτε να διορθωθεί μόνο η πτώση είτε να συνδυαστεί με αισθητική βλεφαροπλαστική. Σε μερικές περιπτώσεις το χειρουργείο επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί με τοπική αναισθησία ώστε ο πλαστικός χειρουργός να ελέγχει διεγχειρητικά τη διόρθωση του επιπέδου της πτώσης. Η μετεγχειρητική πορεία του ασθενή είναι παρόμοια με αυτή της κοινής αισθητικής βλεφαροπλαστικής.

Συγγενείς ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου

Η αποκατάσταση τους αποτελεί πρόκληση για τον πλαστικό χειρουργό. Συχνά απαιτείται συνεργασία με ειδικούς κρανιοπροσωπικούς χειρουργούς.

Παιδιά με σοβαρές χειλειοσχιστίες ή υπερωϊοσχιστίες καλό είναι να παραπέμπονται σε εξειδικευμένα κρανιοπροσωπικά κέντρα.

Η συμμετοχή του πλαστικού χειρουργού είναι ενδεδειγμένη σε πολλαπλές περιπτώσεις κυρίως σε ανωμαλίες των ώτων, της ρινός και αγγειακές ανωμαλίες του προσώπου.

Η ορθή αντιμετώπιση των εκ γενετής ανωμαλιών ξεκινά με ενδελεχή εξέταση του ασθενή και αναγνώριση του προβλήματος ενώ η συνεργασία με την κατάλληλη παιδιατρική ομάδα είναι απαραίτητη.

Επίκτητες ανωμαλίες του προσώπου, κρανίου και τραχήλου

Αφορούν όγκους, εγκαύματα και τραύματα που προκύπτουν απο τροχαία ή άλλα ατυχήματα, κακώσεις νεύρων, βλάβες απο έκθεση σε ακτινοβολία καθώς και σοβαρές περιπτώσεις ακμής και δερματικών παθήσεων.

Η αντιμετώπιση των επίκτητων ανωμαλιών της περιοχής του προσώπου, κρανίου και τραχήλου είναι συχνά πολύπλοκη λόγω της συνυπάρχουσας παθολογίας αλλά και λόγω των πολλαπλών και χρονοβόρων θεραπειών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεραπείας του προβλήματος.

Απαιτείται ενδελεχής εξέταση και η ορθή διάγνωση από τον πλαστικό χειρουργό για την ορθή αντιμετώπιση. Η αποκατάσταση συχνά διενεργείται σε περισσότερα του ενός χειρουργικά στάδια.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντιμετώπιση είναι εξολοκλήρου εξατομικευμένη και απαιτεί τη συνεργασία της κατάλληλης ομάδας ειδικών με τον πλαστικό χειρουργό.