Χειρουργική άκρας χειρός

+
Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα
Αφαίρεση γαγγλίων
Σύνδρομο ωλένιου νεύρου
Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης ή Νόσος Dupuytren

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα οφείλεται στην παγίδευση – συμπίεση του μέσου νεύρου στην περιοχή του καρπού. Τα συμπτώματα μπορεί να είναι μούδιασμα ή πόνος στα τρια μιση πρώτα δάκτυλα του χεριού. Τα συμπτώματα είναι εντονότερα μετά την πρωινή αφύπνιση. Σε προχωρημένη μορφή του συνδρόμου παρατηρείται ατροφία των μυών του θέναρος του χεριού και αδυναμία κινήσεων .

Η διάγνωση τίθεται μετά απο λήψη ιστορικού και κλινική εξέταση, ενώ επιβεβαιώνεται και με εργαστηριακές εξετάσεις.

Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική και αφορά την αποσυμπίεση του μέσου νεύρου. Ακολουθώντας τις τελευταίες επιστημονικές αλλά και τεχνολογικές εξελίξεις με την ελάχιστα επεμβατική μέθοδο μπορούμε να θεραπεύσουμε την περιφερική αυτή νευροπάθεια, προσφέροντας στον ασθενή άμεση αποκατάσταση του προβλήματος και ταχεία επάνοδο στις χειρονακτικές εργασίες.

Αφαίρεση γαγγλίων

Τα γάγγλια είναι οι πιο συχνοί καλοηθεις όγκοι του χεριού. Συνήθως εμφανίζονται στην περιοχή του καρπού.Μπορεί να εμφανιστούν ωστόσο και στα δάκτυλα.Σε κάποιες περιπτώσεις είναι επώδυνα και το μέγεθός τους ποικίλει ανάλογα με την εντόπιση. Συχνά το μέγεθος τους αυξομειώνεται ανάλογα με τη χρήση του χεριού.

Η χειρουργική αντιμετώπιση είναι η ενδεδειγμένη λύση, αφού προσφέρει άμεση ανακούφιση και ανάκτηση της χειρονακτικής δραστηριότητας.

Σύνδρομο ωλένιου νεύρου

Το σύνδρομο ωλενίου νεύρου αποτελεί μια περιφερική νευροπάθεια που οφείλεται σε πίεση ή παγίδευση του νεύρου συνήθως στην περιοχή του αγκώνα.

Χαρακτηριστικά εμφανίζεται με πόνο αλλά και μούδιασμα στο 4ο και 5ο δάκτυλο.

Αντιμετωπίζεται χειρουργικά και ο ασθενής άμεσα ανακτά την χειρονακτική του δεξιότητα.

Ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης ή Νόσος Dupuytren

Η ρίκνωση παλαμιαίας απονεύρωσης ή νόσος Dupuytren εμφανίζεται σαν ένα σκληρό κορδόνι στην περιοχή της παλάμης ή/και στην εσωτερική επιφάνεια των δακτύλων συνήθως του 3ου, 4ου και 5ου δακτύλου.

Προοδευτικά εγκαθίσταται αδυναμία πλήρους έκτασης των δακτύλων επηρεάζοντας τη συνολική λειτουργικότητα του χεριού.

Η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι χειρουργική και χρειάζεται μια εξειδικευμένη θεραπευτική προσέγγιση που θα αφορά τόσο στον προεγχειρητικό σχεδιασμό όσο και στην μετεγχειρητική φροντίδα με φυσικοθεραπείες για βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.