Επανορθωτική πλαστική χειρουργική σώματος/άκρων

+
Συρραφή τραυμάτων
Συρραφή παιδιατρικού τραύματος
Αντιμετώπιση κατακλίσεων

Συρραφή τραυμάτων

Η πλαστική χειρουργική σήμερα συνεργάζεται με όλες τις χειρουργικές ειδικότητες για την ορθότερη σύγκλειση των χειρουργικών τραυμάτων. Ο πλαστικός χειρουργός μπορεί να προβεί σε άμεση συρραφή ενος τραυματος ή να επέμβει για τη διόρθωση μιας χειρουργικής ή τραυματικής ουλής σε δεύτερο χρόνο.

Σε πολλές περιπτώσεις ο πλαστικός χειρουργός καλείται για την ολοκλήρωση της συρραφής ενός χειρουργικού τραύματος που προέρχεται απο έναν άλλο χειρουργό (γενικό χειρουργό,ορθοπεδικό ή καρδιοχειρουργό) κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Υπάρχει η δυνατότητα να προηγηθεί σχεδιασμός της τομής από τον πλαστικό χειρουργό σε συνεργασία με οποιοδήποτε χειρουργό άλλης ειδικότητας έτσι ώστε να τοποθετηθεί αυτή σε μη εμφανή σημεία όπου αυτό είναι δυνατόν χωρίς να επηρεάζεται η τελική έκβαση της επέμβασης

Συρραφή παιδιατρικού τραύματος

Αφορά τραύματα σε παιδιά οποιασδήποτε ηλικίας (βρέφη –έφηβοι) εφόσον ο γονέας επιλέξει τον πλαστικό χειρουργό για καλύτερη αποκατάσταση της προκληθείσας βλάβης. Διενεργείται στο χώρο του ιατρείου υπό τοπική αναισθησία και με την παρουσία του συνοδού γονέα εφόσον εκείνος/εκείνη το επιθυμεί.

Αποκατάσταση ελλειμμάτων μετά απο εκτομή καρκίνου δέρματος και εξαρτημάτων.

Η πλαστική χειρουργική συνεργάζεται στενά με τη δερματολογία και άλλες ειδικότητες για την αποκατάσταση ελλειμμάτων μετά από εκτομή καλοήθων ή κακοηθών όγκων. Η επέμβαση απαιτεί τοπική ή γενική αναισθησία και ανάλογα με το μέγεθος της βλάβης αποφασίζεται από κοινού το χρονικό διάστημα της παραμονής της ασθενούς στο νοσοκομείο.

Ο πλαστικός χειρουργός μετά την ογκολογική εκτομή του όγκου εκτιμά την έκταση του ελλείμματος, την πιθανότητα συμπληρωματικών θεραπειών, την κατάσταση των παρακείμενων ιστών και αποφασίζει τον τρόπο της αποκατάστασης. Σε κάποιες περιπτώσεις απαιτείται η μεταφορά γειτονικών ιστών από την περιοχή της βλάβης με μικρούς τοπικούς κρημνούς, ενώ σε κάποιες άλλες όπου το έλλειμμα είναι μεγάλο κρίνεται απαραίτητο να σχεδιαστούν μεγαλύτεροι και πολυπλοκότεροι κρημνοί μυών και υποδόριων ιστών είτε από γειτονικές είτε από απομακρυσμένες περιοχές του σώματος.

Αντιμετώπιση κατακλίσεων

Κατάκλιση ονομάζεται η απώλεια ιστών σε περιοχές του σώματος λόγω άσκησης συνεχούς πίεσης.

Συναντώται συχνότερα σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας, σε κατακεκλιμένους λόγω πάθησης ή γήρατος, σε ημιπληγικούς και παραπληγικούς ασθενείς, σε ατομα με κινητικές ή διανοητικές διαταραχές.

Οι κατακλίσεις κατηγοριοποιούνται ανάλογα με την έκτασή τους, τη σοβαρότητα τους, το βάθος στο οποίο εκτείνονται και τη νέκρωση των υποκείμενων μυών, τενόντων, οστών και αρθρώσεων.

Η αντιμετώπισή τους συνήθως απαιτεί νοσηλεία. Η πρόληψη της εμφάνισης αλλά και της επέκτασής τους είναι ιδιαίτερα σημαντική και απαιτεί φυσιοθεραπεία, ειδικά αεροστρώματα, εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό, στοχευμένη διατροφή, εντατική περιποίηση του δέρματος και συχνούς χειρουργικούς καθαρισμούς.

Σε βαθιές και εκτεταμένες κατακλίσεις απαιτείται χειρουργικός καθαρισμός και σύγκλειση του ελλείμματος είτε με άμεση συρραφή είτε με χρήση τοπικών ή τοποπεριοχικών κρημνών.

Ο πλαστικός χειρουργός συντονίζει την ομάδα των ειδικών ιατρών και θεραπευτών που σχετίζονται με τη θεραπεία μιας κατάκλισης και επιλέγει το χρόνο και τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν οι χειρουργικοί καθαρισμοί των νεκρωμένων ιστών αλλά και η ολοκληρωτική σύγκλειση του ελλείμματος που έχει δημιουργηθεί.

Πολλές φορές η θεραπεία είναι μακροχρόνια και απαιτεί επιμονή και υπομονή από τον ασθενή και το συγγενικό περιβάλλον αυτού.