Επανορθωτική πλαστική χειρουργική δερματικών βλαβών

+
Βασικοκυτταρικός καρκίνος
Ακανθοκυτταρικός καρκίνος δέρματος
Προκαρκινικές και άλλες κακοήθεις βλάβες
Μελάνωμα
Χρόνια έλκη

Βασικοκυτταρικός καρκίνος

Ο βασικοκκυταρικός καρκίνος του δέρματος είναι η συνηθέστερη κακοήθης βλάβη του δέρματος. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιδήποτε σημείο του σώματος ή του προσώπου. Είναι συχνότερη σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας χωρίς να αποκλείεται η εμφάνιση σε νεότερους ασθενείς.Η εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, διάφοροι γενετικοί παράγοντες και πολλαπλές άλλες αιτίες αποτελούν προδιάθεση για την εμφάνιση αυτού του καρκίνου του δέρματος.

Η αφαίρεση διενεργείται με τοπική αναισθησία και το αφαιρεθέν τμήμα ιστοτεμάχιο αποστέλλεται για ιστοπαθολογική εξέταση (βιοψία). Ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι. Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι εκτεταμένη και απαιτείται μεγάλη αφαίρεση δέρματος και υποδόριων ιστών, η πλαστική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα χειρουργικών κρημνών, όπου σχεδιάζονται έξυπνα στο παρακείμενο δέρμα και έτσι επιτυγχάνεται η σύγκλειση της προβληματικής περιοχής.

Ακανθοκυτταρικός καρκίνος δέρματος

Ο ακανθοκυτταρικός καρκίνος του δέρματος είναι μια δερματική βλάβη του δέρματος, ο οποίος εμφανίζεται κατά βάση σε μεγαλύτερες ηλικίες. Η εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο, διάφοροι γενετικοί παράγοντες και πολλαπλές άλλες αιτίες αποτελούν προδιάθεση για την εμφάνιση αυτού του καρκίνου του δέρματος. Εντοπίζεται κυρίως στο πρόσωπο και στα άνω και τα κάτω χωρίς να αποκλείονται και τα υπόλοιπα μέρη του σώματος. Συχνά εμφανίζεται στα χείλη. Χρήζει άμεσης αντιμετώπισης διότι εμφανίζει ποσοστό λεμφαδενικών μεταστάσεων μέχρι και 5%.

Η χειρουργική αφαίρεση της βλάβης διενεργείται υπό τοπική αναισθησία και το παρασκεύασμα αποστέλελται για βιοψία. Μετά το πέρας της επέμβασης ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του.

Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι εκτεταμένη και απαιτείται μεγάλη αφαίρεση δέρματος και υποδόριων ιστών η πλαστική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιήσει μια πλειάδα χειρουργικών κρημνών που σχεδιάζονται έξυπνα στο παρακείμενο δέρμα ώστε να επιτευχθεί η σύγκλειση της περιοχής.

Προκαρκινικές και άλλες κακοήθεις βλάβες

Εκτός απο το βασικοκυτταρικό και τον ακανθοκυτταρικό καρκίνο του δέρμστο αναγνωρίζονται προκαρκινωματώδεις βλάβες αλλά και άλλες μορφές κακοήθειας. Συνήθως εντοπίζονται απο δερματολόγο κατά τη διάρκεια κλινικής εξέτασης και δερματοσκόπησης. Η αφαιρεσή τους και η αποκατάσταση του τυχόν ελλείμματος διενεργείται απο τον πλαστικό χειρουργό.

Η εκτομή τους θεωρείται πολύ συχνά και η ίαση της βλάβης. Η τελική διάγνωση βασίζεται στο αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης.

Η αφαίρεση διενεργείται υπό τοπική αναισθησί και μετεγχειρητικά ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι. Σε περιπτώσεις εκτεταμένης βλάβης η πλαστική χειρορυγική διαθέτει λύσεςι για την κάλυψη του δημιουργηθέντος ελλείμματος.

Μελάνωμα

ο μελάνωμα είναι η πιο σοβαρή από τις κακοήθεις βλάβες του δέρματος. Ουσιαστικά πρόκειται για συστηματική νόσο που χρήζει άμεσης αντιμετώπισης με χειρορυγική εκτομή αλλά ενδεχομένως και συνοδές επεμβάσεις ή παρηγορικές θεραπείες.

Η εκτεταμένη έκθεση στον ήλιο ειδικά σε λευκά δέρματα, διάφοροι γενετικοί παράγοντες, το οικογενειακό ιστορικό και πολλαπλές άλλες αιτίες ευθύνονται για την εμφάνισή του. Μπορεί να παρουσιαστεί σε όλες τις περιοχές του σώματος αν και συχνότερα εντοπίζεται στα σημεία του που έρχονται σε επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία, όπως το πρόσωπο, τα άκρα, η πλάτη, το στήθος και η κοιλιακή χώρα. Μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τύπους, μεγέθη και μπορεί να εκτείνεται σε βάθος μέσα στο δέρμα ή να επεκταθεί στους λεμφαδένες σε πολλά σημεία του σώματος.

Η αντιμετώπισή του είναι κατά βάση χειρουργική με αφαίρεση της παθούσας περιοχής και απαιτείται τοπική ή γενική αναισθησία ανάλογα με την έκταση της βλάβης. Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι εκτεταμένη και απαιτείται μεγάλη αφαίρεση δέρματος και υποδόριων ιστών η πλαστική χειρουργική μπορεί να χρησιμοποιήσει χειρουργικούς κρημνούς όπου σχεδιάζονται έξυπνα στο παρακείμενο δέρμα για τη σύγκλειση της περιοχής.

Μετεγχειρητικά και μετά το αποτέλεσμα της ιστοπαθολογικής εξέτασης απαιτείται συνεργασία με ειδικό ογκολόγο για πιθανή ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία. Το μελάνωμα είναι ένας επικίνδυνος όγκος του δέρματος και μετά την εμφάνιση και αντιμετώπισή του επιβάλλεται η συχνότατη παρακολούθηση του ασθενή απο ομάδα εξειδικευμένων στο μελάνωμα ιατρών.

Χρόνια έλκη

Πρόκειται για χρόνιες πληγές στα πλαίσια κάποιας συστηματικής πάθησης όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή αγγειοπάθεια. Η πλαστική χειρουργική μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην αντιμετώπισητων χρόνιων αυτών βλαβών.

Τα χρόνια έλκη τα οποία εντοπίζονται συχνότερα στα κάτω άκρα αλλά και σε άλλες περιοχές του σώματος, η θεραπεία τους είναι συχνά δύσκολα και χρονοβόρα.

Η ορθή αντιμετώπιση απαιτεί συνεργασία διαφόρων ειδικών ανάλογα με το υποκείμενο παθολογικό αίτιο. Έτσι συχνά συνδυάζεται χειρουργικός καθαρισμός, συχνές αλλαγές του τραύματος, καθημερινές επισκέψεις στη μονάδα υπερβαρικού οξυγόνου και πάνω από όλα συνεργασία και υπομονή απο την πλευρά του ασθενή.

Σε περιπτώσεις όπου η βλάβη είναι εκτεταμένη και απαιτείται μεγάλη αφαίρεση δέρματος και υποδόριων ιστών κατά το χειρουργικό καθαρισμό η κάλυψη τυ δημιουργούμενου ελλείμματος αποτελεί πρόκληση για τον πλαστικό χειρουργό.